Verkopen op lijfrente

15 augustus 2021 | Ik verkoop, Ik zoek een woning

Een verkoop op lijfrente is een overeenkomst waarbij de eigenaar (de lijfrentenier) aan de koper (de rente plichtige) een onroerend goed verkoopt mits de betaling van een prijs omgezet in een startkapitaal, het boeket genoemd en waarbij het resterende bedrag betaald wordt in de vorm van niet belaste lijfrentes.

Waarom verkopen op lijfrente ?

 1. Een vaak ontoereikend pensioen aanvullen met een (levenslang) belastingvrij extra inkomen.
 2. Je kan in je woning blijven wonen.
 3. Oudere eigenaars kunnen op deze wijze de overdracht van een deel van hun vermogen regelen tijdens hun leven.
 4. De koper staat in voor de grote herstellingen aan het onroerend goed.
 5. Het extra inkomen is volledig gewaarborgd dankzij een hypothecaire inschrijving, je hebt zekerheid.

Waarom kopen op lijfrente ?

 1. Het biedt de mogelijkheid om met beperkte financiële middelen eigenaar te worden van een vastgoed. Je hoeft tevens geen beroep te doen op een financiële instelling.
 2. Het is een kanscontract waarbij men de kans heeft het onroerend goed voor een lagere prijs te verwerven dan de eigenlijke marktwaarde van het onroerend goed. Immers de verplichting tot betaling vervalt bij het overlijden van de lijrentenier.
 3. Indien de lijfrentegevers er blijven wonen, heeft de koper de garantie van “goede huurders“. De verkopers blijven het eigendom bewonen. De huuropbrengst wordt onmiddellijk verrekend in de te betalen rente. De koper staat enkel in voor de grote herstellingen aan het onroerend goed.
 4. Het is een alternatieve manier om te beleggen. Indien je investeert in vastgoed investeert je in iets tastbaar. Bovendien blijft het huidig vastgoed in Vlaanderen nog steeds stijgen.

Types van lijfrente

Vrije Lijfrente  : Je verlaat de woning

 1. Je krijgt een vast inkomen (lijfrente)
 2. Geen lasten, belastingen, taksen of onroerende voorheffing te betalen

Bewoonde lijfrente : Je blijft in je woning

 1. Je krijgt een vast inkomen (lijfrente). Deze zal iets lager zijn dan de lijfrente die je zou ontvangen als je de woning verlaat, want de huurprijs wordt hierin verrekend.
 2. De kosten voor grote renovatiewerken zijn ten laste van de rente plichtige
 3. Het biedt je de mogelijkheid om de woning op een bepaald moment toch te verlaten, In dit geval zal de lijfrente hoger zijn, want er moet geen huurprijs meer worden betaald.

Heb je interesse om uw woning/appartement te verkopen op lijfrente,

contacteer ons dan op het nummer  059 250 900.

Mis geen enkele tip!

Schrijf in op onze nieuwsbrief

Je gegevens zijn veilig bij ons, je kan op elk moment terug uitschrijven

Volg ons hier: